Vliegen

Algemeen:

In Nederland hebben we veel verschillende soorten vliegen. Meeste soorten leven buiten terwijl enkele soorten binnen komen om te overwinteren of te zoeken naar voedsel. Deze groep vliegen zorgt voor veel overlast bij de mens. Vliegen behoren tot orde van de tweevleugelige. Vliegen zijn onhygiënisch, kunnen ziektekiemen overbrengen en zijn vooral vervelend.

Kamervlieg (Musca domestica L)      

Dit is een algemeen voorkomende vlieg. De grootte is 6-8 mm. De vlieg komt op licht af en komt veel voor bij agrarische gebieden. De volwassen vlieg heeft een grijs gesteept borststuk en een geelgekleurde achterkant.

De larve van de kamervlieg (made) ontwikkelen zich in rottend organisch materiaal zoals mest, dode dieren, composthopen en voedingsmiddelen. Ze zijn dus makkelijk te vinden bij bijvoorbeeld een afvalcontainer.

Bacteriën (micro organisme) worden verspreid via de monddelen en de poten. Ze gaan bijvoorbeeld op een afval hoop zitten en vliegen vervolgens, met al deze bacteriën aan hun poten, door naar de eettafel. Vliegen zijn dan ook echte ziekteverspreiders.

Vliegen onderhouden zich door hun poten tegen elkaar te wrijven en de vleugels te poetsen.

Kleine kamervlieg (Fannia canicularis L.)

De kleine kamervlieg, ook wel huisvlieg genoemd, is qua ontwikkeling identiek aan de kamervlieg. Het formaat van de vlieg is echter een slag kleiner namelijk, 5-6 mm lang.

Kenmerkend voor deze soort vlieg is zijn vlieggedrag. Hij vliegt namelijk driehoeksgewijs. Als deze vlieg land draait hij altijd 180 graden om zijn al na landing.

Vleesvliegen

Vleesvliegen zijn vliegen die beter bekend staan als de aasvlieg, bromvlieg of strontvlieg. Sommige soorten kunnen wel 15 mm groot worden, terwijl en andere duidelijke metaalachtige kleuren hebben. Het zijn goede vliegers en kunnen rottend vlees of kadavers van grote afstanden ruiken. De

ontwikkeling van deze vliegen kent een ontwikkelingsduur van 3 weken onder de juiste omstandigheden. De meest voorkomende vleesvliegen zijn:

 • Blauwe vleesvlieg (Calliphora vicina Robineau-Desvoidy)
 • Groene aasvlieg (Lucilia sericata Meigen)
 • Grauwe vleesvlieg (Sarcophaga carniaria L.)

De grauwe vleesvlieg is beter bekend als de 1 tot 1.5 cm grote brommende vlieg met een duidelijk hoorbaar gezoem. Word ook wel dambordvlieg genoemd vanwege de duidelijke zwart witte blokken op het achterlijf.

Vochtminnende vliegen

Vochtminnende vliegen zijn vliegen die vocht nodig hebben bij de ontwikkeling van ei tot imago (volwassen). Denk hierbij aan voorbeelden als lekkende plaatsen onder het keukenkastje of lekkende riolen maar ook rottend vochtig fruit, dierlijke uitwerpselen of ander vloeibaar voedsel. De ontwikkeling van vochtminnende vliegen kan vrij snel ontwikkelen bij de juiste temperatuur. De meest voorkomende soorten vochtminnende vliegen zijn

 • Bochelvlieg (familie Phoridea)
 • Drekvlieg (familie Sciaridae)
 • Latrinevlieg (Leptocera spp.)
 • Motmuggen (familie Psychodidea)
 • Fruitvliegen (familie Drosophillidea)

Fruitvliegen komen in Nederland veel voor en worden sterk aangetrokken door rottend fruit maar worden ook aangetrokken op vergisting in bier, wijs of andere alcoholische dranken. Het vliegje wordt ca. 3 mm lang en heeft een stevig gebouwd lichaam. Nederland kent ongeveer 25 soorten fruitvliegen. Het zijn actieve vliegers maat hebben maar een beperkt bereik. De ontwikkeling onder juiste omstandigheden  is 1 week en een vrouwtje legt gemiddeld 20-25 eitjes per dag. Als er dus niet ingegrepen word zal de populatie snel groeien naar grote getallen.

Overwinterende vliegen

Een aantal vliegensoorten zoeken in het najaar een plek op binnenhuis om te overwinteren. Vaak gebruiken ze hoog gelegen plaatsen zoals kerken en flats. Ze komen dan in grote aantallen gegroepeerd naar binnen. We

spreken hier van tientallen tot honderdtallen. Ze vliegen naar het licht en zijn dus veel te vinden voor de ramen. Hier ervaart de mens overlast van. De vliegen ontwikkelen zich  buitenshuis in weilanden en graslanden. Veel voorkomende overwinterende vliegensoorten zijn:

 • Klustervlieg (Pollenia rudis F.)
 • Herfstvliegen (Musca autumnalis Deg.)
 • Grasvlieg (Thaumatomyia notata Meigen)

Preventie:

Ter voorkoming van vliegen is het belangrijk de hygiëne goed in de gaten te houden. Dit betekend; prullenbakken tijdig legen & schoonmaken, plaatsen van horrengaas, de afvalcontainers niet te dicht bij gebouwen plaatsen, voedingsmiddelen bewaren in gesloten bussen en uiteraard regelmatig schoonmaken op voornamelijk de kwetsbare plaatsen zoals bijvoorbeeld keukens. Veel van de problemen zullen verminderen als u deze hygiënische maatregelen in acht neemt. Soms is zelf een bestrijdingsactie niet noodzakelijk.

Bestrijding:

Bedrijfsmatig kunnen er elektrische vliegenvangers met lijmplaten opgehangen worden. Deze vliegenvangers trekken vliegen aan door middel van UV lampen waarna ze op de lijmplaten vast komen te zitten en sterven.

Naast het plaatsen van deze elektrische vliegenvangers kunnen we een behandeling uitvoeren met een bestrijdingsmiddel. Hier worden de rust en verblijfsplaatsen van de vliegen behandeld en met een langdurend werken middel.

Heeft u last van een grote vliegenplaag waar direct actie op uitgezet dient te worden kunnen we de ruimte behandelen met een verneveling. Het bestrijdingsmiddel zal door de gehele ruimte worden verneveld en heeft een hoge “knock down” werking. Uw overlast neemt hierdoor direct af en zal zich minder snel ontwikkelen. Nacontrole is nodig omdat verneveling geen langdurige werking heeft.

Klem ongediertebestrijding voorziet u graag van een advies.

06-29408473