Werkwijze

De werkwijze van Klem ongediertebestrijding is duidelijk, overzichtelijk en stapsgewijs opgebouwd. Hierdoor kan kwaliteit gewaarborgd worden en is het zowel voor u als voor ons duidelijk wat er verwacht kan voorden voor- tijdens en na een bestrijding. We voeren dit uit volgens IPM protocol (Integrated Pest Management) wat betekend dat we niet enkel en alleen bestrijden maar ook proberen te voorkomen dat u opnieuw last krijgt van plaagdieren. Nog een bijkomend voordeel van IPM is dat er met minimale bestrijdingsmiddelen een maximaal resultaat behaald kan worden in de beheersing van plaagdieren. Een goed bestrijdingsactie of het treffen  van weringsmaatregelen vraagt altijd een goede samenwerking tussen klant en ongediertebestrijder.
Wat kunt u verwachten;
1. Determineren
We starten met het determineren. Met welk soort ongedierte hebben we te maken? Onderzoek helpt om te bepalen van welk dier u last heeft. Soms heeft u al iets gezien gehoord of zelf gevangen. Dit helpt bij de determinatie van het soort ongedierte waar u last van ervaart.
Heeft u enkel de last dan kunnen we gezamenlijk op zoek gaan naar sporen zoals uitwerpselen, knaagschade, vervellingshuidjes, enzovoorts.
2. Inventariseren
Naast het determineren gaan we inventariseren. Op welke locatie heeft u last van de plaagdieren? Is dit uw woning, het kantoor, uw garage, het buitenterrein of welke omgeving dan ook.
We onderzoeken de omgeving naar alles wat kan duiden op de bron van de plaagdieren of zaken welke aantrekkelijk zijn voor de plaagdieren. Denk hierbij aan rondslingerend afval wat een grote aantrekkingskracht heeft op muizen of ratten. Uiteraard zal er ook contact gemaakt worden met medewerkers of eigenaren bevraagd worden over zaken die wellicht opheldering geven over de aanwezige plaag. Na het inventariseren zal er een inspectierapport opgemaakt worden van alle gevonden bevindingen.
3. Bespreking determinatie & inventarisatie
Van welk plaagdier heeft u last? Wat is er aangetroffen tijdens de inventarisatie? Welke adviezen heeft Klem ongediertebestrijding voor U?
Binnen de bespreking zullen we op diverse onderwerpen adviseren: Habitat management, hygiƫnische, bedrijfsmatige & bouwkundige maatregelen die u kunt treffen om te overlast van plaagdieren te verminderen of volledig weg te nemen. Denk hierbij aan het weghalen van overtollig blad, het dichten van gaten in uw gevel, het plaatsen van deurstrips, het verlagen van temperatuur, enzovoorts. U krijgt advies op maat!
4. Plan van aanpak
Als het plaagdier probleem niet verholpen kan worden met habitat management, hygiƫnische, bedrijfsmatige & bouwkundige maatregelen kunnen we ons gaan voorbereiden op een bestrijdingsactie. Hier worden afspraken gemaakt tussen u & Klem ongediertebestrijding omtrent voorbereidingen zoals de afwezigheid van huisdieren, het leegruimen van stellingen om een goede bestrijding uit te kunnen voeren of het tijdstip van uitvoeren bestrijdingsactie.
5. Bestrijding
Op afgesproken dag en tijd zullen we de bestrijding uit komen voeren. We bespreken de uitgezette acties binnen het plan van aanpak door en beoordelen of we alle hebben gedaan wat afgesproken is. Na deze bespreking gaan we over tot de bestrijdingsactie zelf. In het geval van bestrijding met mechanische vallen en of elektrische vallen werken wij enkele met kwalitatief hoogstaande producten. Mocht er gebruik gemaakt worden van biociden (gif) word enkel gebruik gemaakt van materialen die in Nederland zijn toegelaten en goedgekeurd door het College voor de toelating van gewassenbescherming en biociden (CTGB). Ook mogelijk afval zoals lege flessen biociden zullen op de juiste wijze afgevoerd worden door Klem ongediertebestrijding. Van alle biociden die wij gebruiken kan het veiligheidsblad overlegd worden.
6. Nazorg
Na de bestrijding is nagenoeg altijd een nacontrole nodig. Soms kan dat telefonisch maar lang niet altijd. Om te kunnen controleren dat u geen last meer heeft van uw plaagdier probleem is monitoring soms noodzakelijk. Dit kan middels feromoon vallen of ander soort controles. Mochten er nog plaagdieren aangetroffen, bijvoorbeeld door het uitkomen van eitjes, kan een plaatselijke nabehandeling uitgevoerd worden. Bij particulieren kan een eenmalige controle voldoende zijn terwijl bij bedrijven en instellingen een periodieke controle is gewenst. Hier kunnen we dan ook abonnementen voor aanbieden.